Films flexibles retràctils

TERMOFORMAT

Films multicapa retràctils per a l’envasat en termoformadora.
Termoformat uniforme, profund, alta transparència i brillantor.
Alta barrera als gasos i vapor d’aigua.
Excel·lent segellat.
Amples de bobina: 320/650 mm.
Gruixos: 45-75-95my

FLOWBAG

Films multicapa retràctil per a l’envasat en màquines flowpack,
Envasat a alta velocitat.
Alta retractilitat.
Temperatrura baixa de segellat.
Amples de bobina: 60-600 mm.
Gruixos: 45-75my

descarregar fitxa